Thể loại:

BOI

Đăng ký theo dõi BOI phát âm

  • phát âm vaca
    vaca [es]