Thể loại:

borrowed words

Đăng ký theo dõi borrowed words phát âm

  • phát âm ciao ciao [it]