Thể loại:

brazo

Đăng ký theo dõi brazo phát âm

  • phát âm beso beso [es]
  • phát âm braç braç [ca]
  • phát âm paže paže [cs]
  • phát âm bracito bracito [es]
  • phát âm aarm aarm [lb]
  • phát âm bracciu bracciu [co]
  • Ghi âm từ lipag lipag [arn] Đang chờ phát âm