Thể loại:

Burial Rites

Đăng ký theo dõi Burial Rites phát âm

 • phát âm Björn Björn [sv]
 • phát âm Agnes Agnes [de]
 • phát âm Natan Natan [sv]
 • phát âm Jónsdóttir Jónsdóttir [is]
 • phát âm Tóti Tóti [is]
 • phát âm Steina Steina [is]
 • phát âm Ketilsson Ketilsson [is]
 • Ghi âm từ Jónsson Jónsson [is] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Magnúsdóttir Magnúsdóttir [is] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Thorvardur Thorvardur [is] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Blöndal Blöndal [is] Đang chờ phát âm