Thể loại:

cardinal numbers

Đăng ký theo dõi cardinal numbers phát âm