Thể loại:

cerveza

Đăng ký theo dõi cerveza phát âm

  • phát âm birra birra [it]
  • phát âm bira bira [eu]
  • phát âm brewsky brewsky [en]
  • phát âm pía pía [fr]
  • phát âm Cruzcampo Cruzcampo [es]
  • phát âm Hopfenweisse Hopfenweisse [de]
  • Ghi âm từ biera biera [an | co | eu | szl] Đang chờ phát âm