Thể loại:

chapter

Đăng ký theo dõi chapter phát âm

  • phát âm باب باب [ar]
  • phát âm chikamu chikamu [sn]
  • phát âm zatytułowany zatytułowany [pl]
  • Ghi âm từ aadhiya aadhiya [pa] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ sigaba sigaba [ss] Đang chờ phát âm
  • Ghi âm từ Surah Surah [ind] Đang chờ phát âm