Thể loại:

clam

Đăng ký theo dõi clam phát âm

 • phát âm pipi pipi [fr]
 • phát âm 蛤 [zh]
 • phát âm conchiglia conchiglia [it]
 • phát âm muschl muschl [bar]
 • phát âm kagyló kagyló [hu]
 • phát âm hemmen hemmen [de]
 • phát âm im hơi im hơi [vi]
 • phát âm solen solen [da]
 • phát âm ‘ahi ‘ahi [ty]
 • phát âm aoyagi aoyagi [ja]
 • phát âm харамч харамч [mn]
 • phát âm peloris peloris [la]
 • phát âm musling musling [no]
 • phát âm צדפה צדפה [he]
 • phát âm молюск молюск [uk]
 • phát âm 대합 대합 [ko]
 • phát âm หอย หอย [th]
 • phát âm geoduck geoduck [en]
 • phát âm kabibe kabibe [tl]
 • phát âm migdalo migdalo [eo]
 • phát âm малюск малюск [be]
 • phát âm almexa almexa [ast]
 • phát âm istiridye istiridye [tr]
 • phát âm क्लाम क्लाम [hi]
 • phát âm scoică de râu scoică de râu [ro]
 • phát âm pekteno pekteno [eo]
 • phát âm мида мида [bg]
 • phát âm merekarp merekarp [et]
 • phát âm kobashira kobashira [ja]
 • Ghi âm từ papaua papaua [haw] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ koywe koywe [arn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ palourd palourd [ht] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ imbaza imbaza [xh] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ clauvisso clauvisso [frp] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ arzellone arzellone [co] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ arzellona arzellona [co] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ arzella arzella [mt] Đang chờ phát âm