Thể loại:

Common Word

Đăng ký theo dõi Common Word phát âm

  • phát âm 我 [zh]
  • phát âm 辛 [zh]
  • phát âm 想念 想念 [zh]
  • phát âm 庚 [zh]
  • phát âm 癸 [zh]
  • phát âm 戊 [zh]