Thể loại:

connection

Đăng ký theo dõi connection phát âm

  • phát âm and and [en]
  • phát âm tethering tethering [en]
  • phát âm adaptor adaptor [en]
  • phát âm daisy chain daisy chain [en]
  • phát âm חיבור חיבור [he]
  • phát âm 繫 [gan]
  • phát âm tengsl tengsl [is]
  • phát âm connessione connessione [it]
  • phát âm واسطہ واسطہ [ur]
  • Ghi âm từ kanekshan kanekshan [jam] Đang chờ phát âm