Thể loại:

consonants

Đăng ký theo dõi consonants phát âm

 • phát âm Z Z [en]
 • phát âm R R [de]
 • phát âm C C [en]
 • phát âm G G [en]
 • phát âm P P [en]
 • phát âm X X [en]
 • phát âm Q Q [en]
 • phát âm M M [de]
 • phát âm emphatic emphatic [en]
 • phát âm scvrnkls scvrnkls [cs]
 • phát âm angstskrig angstskrig [da]
 • phát âm vzcvrnkls vzcvrnkls [cs]
 • phát âm подтверждаю подтверждаю [ru]
 • phát âm zhltls zhltls [cs]
 • phát âm čtvrtprst čtvrtprst [cs]