Thể loại:

corn

Đăng ký theo dõi corn phát âm

 • phát âm mais mais [fr]
 • phát âm Rogi Rogi [pl]
 • phát âm 옥수수 옥수수 [ko]
 • phát âm grán bhuí grán bhuí [ga]
 • phát âm rís rís [ga]
 • phát âm 玉蜀黍 玉蜀黍 [zh]
 • phát âm Tlacoyo Tlacoyo [es]
 • phát âm cnáib cnáib [ga]
 • phát âm eorna eorna [ga]
 • phát âm coirce coirce [ga]
 • phát âm pozol pozol [es]
 • phát âm 苞羅粟 苞羅粟 [wuu]
 • phát âm nixtamal nixtamal [es]
 • phát âm 菠萝黍 菠萝黍 [wuu]
 • phát âm ráib ráib [ga]
 • phát âm śruboroga śruboroga [pl]
 • phát âm cruithneacht cruithneacht [ga]
 • phát âm odcisk odcisk [pl]
 • phát âm líon líon [ga]
 • phát âm odciski odciski [pl]
 • phát âm toumorokoshi toumorokoshi [ja]
 • phát âm سوان٘گ سوان٘گ [ur]
 • phát âm maiskolbe maiskolbe [no]
 • Ghi âm từ tiswin tiswin [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ tulapai tulapai [en] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ lazût lazût [zza] Đang chờ phát âm