Thể loại:

democracy

Đăng ký theo dõi democracy phát âm