• Ghi âm từ хуйлишко хуйлишко [] Đang chờ phát âm
  • phát âm Dick Dick [en]
  • phát âm fajfus fajfus [pl]
  • phát âm ciul ciul [pl]
  • phát âm Kote Kote [de]
  • phát âm cûcik cûcik [ku]