Thể loại:

dynasty

Đăng ký theo dõi dynasty phát âm