Thể loại:

flor

Đăng ký theo dõi flor phát âm

 • phát âm 花 [ja]
 • phát âm girasol girasol [es]
 • phát âm Alcatraz Alcatraz [en]
 • phát âm Verónica Verónica [es]
 • phát âm pua pua [haw]
 • phát âm cempasúchil cempasúchil [es]
 • phát âm Ñuñoa Ñuñoa [es]
 • phát âm correhuela correhuela [es]
 • phát âm Macpalxochitl Macpalxochitl [nah]
 • phát âm Amancay Amancay [es]
 • phát âm sadabahar sadabahar [pt]
 • phát âm viborera viborera [es]
 • Ghi âm từ peskiñ peskiñ [arn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ rayen rayen [arn] Đang chờ phát âm