Thể loại:

gadgets

Đăng ký theo dõi gadgets phát âm

  • phát âm iPhone iPhone [en]
  • phát âm iPad iPad [en]
  • phát âm iPhone 5 iPhone 5 [ko]
  • phát âm Nexus One Nexus One [en]
  • phát âm iSlate iSlate [en]
  • phát âm gadżeciarz gadżeciarz [pl]
  • Ghi âm từ Ninebot Ninebot [en] Đang chờ phát âm