Thể loại:

Gary class

Đăng ký theo dõi Gary class phát âm

 • phát âm 你 [zh]
 • phát âm 金 [ja]
 • phát âm 年 [ja]
 • phát âm 到 [zh]
 • phát âm 叫 [zh]
 • phát âm 十二 十二 [zh]
 • phát âm 職 [yue]
 • phát âm 係 [ja]
 • phát âm 開心 開心 [zh]
 • phát âm 歲 [yue]
 • phát âm 識 [yue]