Thể loại:

geographical name

Đăng ký theo dõi geographical name phát âm