Thể loại:

German adjective

Đăng ký theo dõi German adjective phát âm