Thể loại:

Hi!

Đăng ký theo dõi Hi! phát âm

  • phát âm Uy Uy [ceb]
  • phát âm Czołem! Czołem! [pl]
  • phát âm serwus serwus [pl]