Thể loại:

hie

Đăng ký theo dõi hie phát âm

  • phát âm Mhoro Mhoro [sn]