Thể loại:

Iloco song

Đăng ký theo dõi Iloco song phát âm

 • phát âm Dios Dios [es]
 • phát âm Aya Aya [es]
 • phát âm maestra maestra [es]
 • phát âm Ken Ken [en]
 • phát âm sika sika [fi]
 • phát âm manen manen [nl]
 • phát âm Maysa Maysa [ilo]
 • phát âm Ammon Ammon [he]
 • phát âm balo balo [pt]
 • phát âm diak diak [pl]
 • phát âm akad akad [cs]
 • phát âm lilo lilo [en]
 • phát âm kanto kanto [fi]
 • phát âm nagan nagan [pl]
 • phát âm sadino sadino [pt]
 • phát âm anansa anansa [ilo]
 • phát âm bentana bentana [ceb]
 • phát âm saka saka [cs]
 • phát âm Lelong Lelong [fr]
 • phát âm Pamulinawen Pamulinawen [ilo]
 • phát âm imdengam imdengam [ilo]
 • phát âm Sabong Sabong [tl]
 • phát âm anay anay [tl]
 • phát âm Siak Siak [pag]
 • phát âm sabsabong sabsabong [ilo]
 • phát âm kasam-itan kasam-itan [ilo]
 • phát âm langa langa [eu]
 • phát âm saluyot saluyot [ilo]
 • phát âm Kadi Kadi [de]
 • phát âm naudi naudi [et]
 • phát âm tuktok tuktok [tl]
 • phát âm Pusok Pusok [ilo]
 • phát âm Dika Dika [eo]
 • phát âm kutsilyo kutsilyo [tl]
 • phát âm umas-asug umas-asug [ilo]
 • phát âm mabang-aran mabang-aran [ilo]
 • phát âm bagi bagi [ind]
 • phát âm marfil marfil [es]
 • phát âm kamatis kamatis [tl]
 • phát âm bagana bagana [pt]
 • phát âm sentimiento sentimiento [es]
 • phát âm tabako tabako [eo]
 • phát âm aklunem aklunem [ilo]
 • phát âm sadiam sadiam [ilo]
 • phát âm Manang Manang [ilo]
 • phát âm malagipka malagipka [ilo]
 • phát âm Annay Annay [fr]
 • phát âm Kupit Kupit [cs]
 • phát âm sadin sadin [fi]
 • phát âm Panunotem Panunotem [ilo]
 • phát âm Agrayo Agrayo [ilo]
 • phát âm di-agsarday di-agsarday [ilo]
 • phát âm pagintultulngan pagintultulngan [ilo]
 • phát âm Kayo Kayo [tl]
 • phát âm Aw-awagak Aw-awagak [ilo]
 • phát âm lamok lamok [tl]
 • phát âm sumina sumina [pl]
 • phát âm bantay bantay [tl]
 • phát âm ayan ayan [tr]
 • phát âm agayat agayat [ilo]
 • phát âm nasayaat nasayaat [ilo]
 • phát âm tulod tulod [ceb]
 • phát âm buok buok [ceb]
 • phát âm Napan Napan [es]
 • phát âm naslag naslag [nl]
 • Ghi âm từ itdem itdem [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kagaten kagaten [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kaniak kaniak [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ katuday katuday [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kinaraykay kinaraykay [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ laeng laeng [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Lila Kikay Lila Kikay [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ maimasmonto maimasmonto [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ maraniagan maraniagan [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ maturog maturog [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nadawel nadawel [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Nagmulaak Nagmulaak [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nananam nananam [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nga'gsasarita nga'gsasarita [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Pagdayawandaka Pagdayawandaka [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ panggep panggep [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ parya parya [tr | ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ragsak ragsak [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Samsam-itek Samsam-itek [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ siasino siasino [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ sinamay sinamay [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ sukdalen sukdalen [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ tapno tapno [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ tultuluden tultuluden [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ uggesek uggesek [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ unay unay [qu | ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ aduda aduda [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ aglalo aglalo [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Agtatamdagkam Agtatamdagkam [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ bigbigat bigbigat [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dagiti dagiti [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Denggem Denggem [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dinengdeng dinengdeng [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dutdoten dutdoten [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ hardinko hardinko [ilo] Đang chờ phát âm