Thể loại:

im fine

Đăng ký theo dõi im fine phát âm

  • phát âm ajunngilanga ajunngilanga [kl]
  • phát âm ke teng ke teng [tn]
  • Ghi âm từ vara gada vara gada [dv] Đang chờ phát âm