Thể loại:

Indian name

Đăng ký theo dõi Indian name phát âm

 • phát âm raja raja [pl]
 • phát âm Aditya Aditya [ind]
 • phát âm Akshay Akshay [hi]
 • phát âm Kowaliga Kowaliga [en]
 • phát âm Sneha Sneha [hi]
 • phát âm ashwini ashwini [mr]
 • phát âm Shobhana Shobhana [hi]
 • phát âm शीला दीक्षित शीला दीक्षित [hi]
 • phát âm Rashemi Rashemi [hi]
 • phát âm Soumil Soumil [hi]
 • phát âm solanki solanki [hi]
 • phát âm Vedant Vedant [hi]
 • Ghi âm từ Baliga Baliga [es | hi] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Bhumikabe Bhumikabe [hi] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Sujatha Sujatha [vro] Đang chờ phát âm