Thể loại:

isotoop

Đăng ký theo dõi isotoop phát âm