Thể loại:

Kamatis

Đăng ký theo dõi Kamatis phát âm

 • phát âm sika sika [fi]
 • phát âm manen manen [nl]
 • phát âm Siak Siak [pag]
 • phát âm kamatis kamatis [tl]
 • phát âm parya parya [tr]
 • phát âm idiay idiay [es]
 • Ghi âm từ nga'gsasarita nga'gsasarita [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ maladaga maladaga [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ maluto maluto [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mangmangted mangmangted [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nangnangruna nangnangruna [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ napalangguadka napalangguadka [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kunan kunan [qu | ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ salun-atda salun-atda [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ simmungbat simmungbat [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ tarong tarong [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ tattao tattao [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ubbing ubbing [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ mailaok mailaok [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Addada Addada [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kaimasan kaimasan [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kadakuada kadakuada [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kadakay kadakay [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Inkay Inkay [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ immisem immisem [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ i ngarud i ngarud [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ gagayyem gagayyem [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dinengdeng dinengdeng [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ dagiti dagiti [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ bigbigat bigbigat [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Agtatamdagkam Agtatamdagkam [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ agparbeng agparbeng [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ agbasbasa agbasbasa [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ aduda aduda [ilo] Đang chờ phát âm