Thể loại:

katuday

Đăng ký theo dõi katuday phát âm

 • phát âm tuktok tuktok [tl]
 • phát âm tabako tabako [eo]
 • phát âm bantay bantay [tl]
 • phát âm Napan Napan [es]
 • Ghi âm từ uggesek uggesek [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Agaluadka Agaluadka [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ tuktukkolek tuktukkolek [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ sungo sungo [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Suakonto Suakonto [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ suako suako [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ sinang-sangdo sinang-sangdo [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ sagaysay sagaysay [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ramay ramay [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Nagmulaak Nagmulaak [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ nadawel nadawel [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Lila Kikay Lila Kikay [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Lelongko Lelongko [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kinaraykay kinaraykay [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ katuday katuday [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kannaway kannaway [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kabalio kabalio [ilo] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ aramidek aramidek [ilo] Đang chờ phát âm