Thể loại:

nine

Đăng ký theo dõi nine phát âm

 • phát âm new new [en]
 • phát âm neuf neuf [fr]
 • phát âm תשע תשע [he]
 • phát âm ku ku [ngh]
 • phát âm sembilan sembilan [ind]
 • phát âm ცხრა ცხრა [ka]
 • phát âm hae hae [fi]
 • phát âm きゅう きゅう [ja]
 • phát âm níggju níggju [fo]
 • phát âm neh neh [tlh]
 • phát âm siyam siyam [tl]
 • phát âm نُه نُه [fa]
 • phát âm kyuu kyuu [ja]
 • phát âm ஒன்பது ஒன்பது [ta]
 • phát âm ʻeiwa ʻeiwa [haw]
 • phát âm nuy nuy [gv]
 • phát âm deväť deväť [sk]
 • phát âm ਨੌਂ ਨੌਂ [pa]
 • phát âm ինը ինը [hy]
 • phát âm napčíyuŋka napčíyuŋka [lkt]
 • phát âm novennial novennial [en]
 • phát âm kêkâ-mitâtaht kêkâ-mitâtaht [cr]
 • phát âm deviņi deviņi [lv]
 • phát âm nûf nûf [fur]
 • phát âm نینە نینە [ku]
 • phát âm enneagonal enneagonal [ca]
 • Ghi âm từ ନଅ ନଅ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ௯ [ta] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ୯ [or] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ ciwa ciwa [fj] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ kuyimfica kuyimfica [ss] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ naigi naigi [srn] Đang chờ phát âm