Thể loại:

nomine proprie

Đăng ký theo dõi nomine proprie phát âm