Thể loại:

not

Đăng ký theo dõi not phát âm

 • phát âm değil
  değil [tr]
 • phát âm nai
  nai [ro]
 • phát âm emas
  emas [ms]
 • phát âm אף
  אף [he]
 • phát âm لن
  لن [ar]
 • phát âm nggak
  nggak [ind]
 • phát âm نہیں
  نہیں [ur]
 • phát âm kaawiin
  kaawiin [oj]
 • phát âm môya
  môya [cr]
 • phát âm notholt
  notholt [de]
 • phát âm אַל
  אַל [he]
 • phát âm namôya
  namôya [cr]
 • phát âm yah te
  yah te [moh]
 • phát âm šni
  šni [lkt]
 • phát âm gaawiin
  gaawiin [oj]
 • phát âm ନା
  ନା [or]
 • phát âm tomentose
  tomentose [en]
 • Ghi âm từ ʻaʻohe ʻaʻohe [haw] Đang chờ phát âm