Thể loại:

nought

Đăng ký theo dõi nought phát âm

  • phát âm 0 0 [en]
  • phát âm صِفر صِفر [ar]