Thể loại:

numerale

Đăng ký theo dõi numerale phát âm

  • phát âm quinto quinto [es]
  • phát âm einmal einmal [de]
  • phát âm terso terso [it]
  • phát âm secondo secondo [it]
  • phát âm nòno nòno [vec]
  • phát âm otavo otavo [vec]
  • phát âm sètimo sètimo [vec]