Thể loại:

oft

Đăng ký theo dõi oft phát âm

  • phát âm mengmol mengmol [gsw]
  • phát âm mängisch mängisch [gsw]
  • phát âm öppä öppä [gsw]
  • Ghi âm từ allig allig [gsw] Đang chờ phát âm