BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy
Thể loại:

oft

Đăng ký theo dõi oft phát âm

  • phát âm mengmol
    mengmol [gsw]
  • phát âm mängisch
    mängisch [gsw]
  • phát âm öppä
    öppä [gsw]
  • Ghi âm từ allig allig [gsw] Đang chờ phát âm