Thể loại:

opaque

Đăng ký theo dõi opaque phát âm