Thể loại:

pejoratively

Đăng ký theo dõi pejoratively phát âm