Thể loại:

pepper

Đăng ký theo dõi pepper phát âm

 • phát âm pier pier [en]
 • phát âm habanero habanero [en]
 • phát âm capsicum capsicum [en]
 • phát âm فلفل اسود فلفل اسود [ar]
 • phát âm koshō koshō [ja]
 • phát âm فلفل فلفل [fa]
 • phát âm piperbeltz piperbeltz [eu]
 • phát âm Pepa Pepa [ca]
 • phát âm OC spray OC spray [en]
 • phát âm pebre pebre [ca]
 • phát âm pimento pimento [en]
 • phát âm 후추 후추 [ko]
 • phát âm poavra poavra [mg]
 • phát âm pebr pebr [br]
 • phát âm urusenda urusenda [rw]
 • phát âm 紅辣椒 紅辣椒 [zh]
 • phát âm datil datil [pt]
 • phát âm pieprz pieprz [pl]
 • phát âm paminta paminta [tl]
 • phát âm dipoavatra dipoavatra [mg]
 • phát âm pepermolen pepermolen [nl]
 • phát âm pupur pupur [cy]
 • phát âm trapi trapi [arn]
 • phát âm Cubeb Cubeb [en]
 • phát âm chiero roxa chiero roxa [pt]
 • phát âm piobraich piobraich [gd]
 • phát âm chiero chiero [pt]
 • Ghi âm từ qasilitsoq qasilitsoq [kl] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ pepere pepere [st | tn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ pelepele pelepele [ss] Đang chờ phát âm