Thể loại:

proper names

Đăng ký theo dõi proper names phát âm