Thể loại:

quadruped

Đăng ký theo dõi quadruped phát âm