Thể loại:

Rajpoot

Đăng ký theo dõi Rajpoot phát âm

  • phát âm Rajput
    Rajput [pa]