Thể loại:

read!

Đăng ký theo dõi read! phát âm

  • phát âm lege
    lege [da]