Thể loại:

rhetorical device

Đăng ký theo dõi rhetorical device phát âm