Thể loại:

satirist

Đăng ký theo dõi satirist phát âm