Thể loại:

simple past

Đăng ký theo dõi simple past phát âm