Thể loại:

ski jumper

Đăng ký theo dõi ski jumper phát âm