Thể loại:

sudut

Đăng ký theo dõi sudut phát âm

  • phát âm ruu
    ruu [tdn]