Thể loại:

sudut

Đăng ký theo dõi sudut phát âm

  • phát âm ruu ruu [tdn]