Thể loại:

Thor

Đăng ký theo dõi Thor phát âm

 • phát âm Thor Thor [da]
 • phát âm Mjölnir Mjölnir [sv]
 • phát âm Megingjörð Megingjörð [is]
 • phát âm Magni Magni [is]
 • phát âm Móði Móði [is]
 • phát âm Mjølner Mjølner [no]
 • phát âm Gríðarvölur Gríðarvölur [is]
 • phát âm Tanngrisnir Tanngrisnir [is]
 • phát âm Járnglófar Járnglófar [is]
 • phát âm Járngreipar Járngreipar [is]
 • Ghi âm từ gravelox gravelox [nn] Đang chờ phát âm
 • Ghi âm từ Tanngnjóstr Tanngnjóstr [nn] Đang chờ phát âm