Thể loại:

to us

Đăng ký theo dõi to us phát âm

  • phát âm לנו לנו [he]
  • phát âm אלינו אלינו [he]
  • phát âm bizə bizə [az]
  • Ghi âm từ namaj namaj [nah] Đang chờ phát âm