Thể loại:

tuo

Đăng ký theo dõi tuo phát âm

  • phát âm tuoi
    tuoi [it]
  • phát âm tó
    [hu]