Thể loại:

vector space

Đăng ký theo dõi vector space phát âm